เปรียบเทียบการขนส่ง มีจุดแตกต่างอย่างไรบ้าง และความน่าลงทุน

บทความ
เมษายน 4, 2024
เปรียบเทียบการขนส่ง
สมัครสมาชิกติดต่อสมัครทาง Line

เปรียบเทียบการขนส่ง จากหลากหลายวิธีการ การขนส่ง ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกมากมาย หลายช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ช่องทางเหล่านี้มีจุดเด่น จุดด้อย ต่างกันยังไง รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการลงทุน หาคำตอบไปพร้อมกันได้ในบทความนี้

การขนส่ง คืออะไร ?

การขนส่ง (Transportation) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า โลจิสติกส์ (Logistics) คือการนำสินค้าที่เป็นวัตถุ รวมถึงสิ่งมีชีวิต ผู้โดยสาร จากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง หรือจากต้นทาง ไปสู่ปลายทาง [1] ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า

การขนส่งนั้น ทำให้เกิดต้นทุนขึ้น ในช่วงระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด ทั้งค่าเสื่อมราคาจากพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง ค่าเช่าพาหนะ ค่าผ่านทาง ค่าดำเนินการ และค่าเชื้อเพลิง เพื่อให้พาหนะเคลื่อนที่ไปได้ จนถึงจุดหมายปลายทาง

ความสำคัญของการขนส่ง

ความสำคัญของการขนส่ง

เมื่อเกิดความต้องการสินค้า ย่อมต้องมีการส่งสินค้าไปให้ ผู้ที่ต้องการสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ที่ต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาผลิต และผู้บริโภค ที่ต้องการซื้อสินค้าจากหลายแหล่ง จึงจำเป็นต้องมี การขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่มีรายละเอียดความแตกต่างดังที่เราจะ เปรียบเทียบการขนส่ง ในเนื้อหาส่วนต่อไป

ยิ่งในปัจจุบันมีการ ซื้อสินค้าออนไลน์ จากแอปพลิเคชัน หรือจากแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้การขนส่งสินค้าขนาดเล็ก เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง เราจะเห็นการขนส่งจากรถยนต์ รวมถึงจักรยานยนต์ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกที ตามความต้องการซื้อสินค้า ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในปัจจุบัน

ตัวอย่างบริษัทขนส่ง

รายชื่อบริษัทขนส่ง พร้อมข้อมูลด้านราคาเริ่มต้นในการขนส่ง ในประเทศไทยที่โด่งดัง และเป็นที่รู้จักมีดังนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย บริการขนส่งในประเทศ และต่างประเทศ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 18 บาทเป็นต้นไป
 2. Kerry Express บริการขนส่งในประเทศไทย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 30 บาทเป็นต้นไป
 3. J&T Express บริการขนส่งในประเทศไทย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 35 บาทเป็นต้นไป
 4. Flash Express บริการขนส่งภายในประเทศไทย ค่าบริการเริ่มที่ 25 บาท เป็นต้นไป
 5. DHL Express บริการขนส่งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ค่าบริการเริ่มที่ 30 บาท เป็นต้นไป
 6. SCG Express บริการขนส่งภายในประเทศไทย ค่าบริการเริ่มที่ 25 บาท เป็นต้นไป

ที่มา: PAGE365 [2] และ ข้อมูลราคาขนส่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

ทั้งหมดเป็นรายชื่อ บริษัทขนส่งเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เรายกตัวอย่างมา ทั้งหมดเป็นบริษัทขนส่งที่เป็นที่รู้จัก และมักถูกผู้บริโภค เปรียบเทียบการขนส่ง ในเรื่องราคา และคุณภาพกันบ่อยครั้ง ซึ่งเราจะขอละในส่วนรายละเอียด เปรียบเทียบการขนส่ง ในเชิงลึกออกไป

การขนส่ง มีอะไรบ้าง ?

ก่อนที่เราจะไป เปรียบเทียบการขนส่ง เราจะพามาทำความรู้จักกับ ประเภทของการขนส่ง ว่ามีกี่ประเภท มีกี่รูปแบบในปัจจุบัน พร้อมกับรายละเอียด ข้อดี ข้อด้อย ของการขนส่งแต่ละแบบ

การขนส่งทางบก

ในการขนส่งทางบกนั้น ถือเป็นวิธีการขนส่งที่แพร่หลายที่สุด เพราะสะดวก สามารถกระจายสินค้าไปในพื้นที่ได้หลากหลาย โดยรายละเอียดพร้อม เปรียบเทียบการขนส่ง มีดังต่อไปนี้

การขนส่งผ่านถนนทางบก

การขนส่งผ่านถนนทางบก

เป็นการขนโดย จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุก พาหนะเหล่านี้มีความจุสินค้าแตกต่างกันไปตามขนาด รวมถึงระยะทางที่ใช้ขนส่งด้วย ซึ่งแต่ละพาหนะก็มีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

 1. จักรยานยนต์ ใช้สำหรับขนส่งสินค้า หรือโดยสาร ในระยะทางที่ไม่ไกลมาก บรรทุกสินค้าได้น้อย เหมาะกับการขนส่ง ที่ต้องกระจายสินค้าขนาดเล็ก ไปหลายๆแหล่ง เช่นสินค้าออนไลน์ ที่ต้องส่งหลายบ้าน หลายที่อยู่ เอกสารที่ต้องส่งหลายสำนักงาน เป็นต้น
 2. รถยนต์ มีความจุที่มากกว่าจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับการขนส่งระยะใกล้ ถึงระยะไกล ที่มีสินค้าขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง มักใช้สำหรับขนส่งสินค้าข้ามอำเภอ หรือข้ามจังหวัด
 3. รถบรรทุก มีความจุสินค้าที่มากที่สุด ในประเภทการขนส่งผ่านถนน เหมาะสำหรับขนส่งสินค้า ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ข้ามจังหวัด หรือข้ามประเทศ ไม่เหมาะขนส่งสินค้าไปหลายๆจุด เนื่องจากความยุ่งยากในการขนถ่ายสินค้า และขนาดรถที่ใหญ่

จุดเด่นของการขนส่งผ่านถนน

 1. มีความยืดหยุ่นในการเดินทางสูง เนื่องจากสามารถเลือกใช้เส้นทางได้หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ เส้นทางที่มีการซ่อมแซม หรือเส้นทางที่ถูกปิด
 2. เข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นถนนขนาดเล็ก ในเขตหมู่บ้าน ชุมชน การขนส่งทางถนนเข้าถึงได้แทบทั้งหมด
 3. รวดเร็วในระยะใกล้ การขนส่งที่รีบเร่ง ในระยะที่ไม่ไกลมาก มีความรวดเร็วสูง

จุดด้อยของการขนส่งผ่านถนน

 1. มีต้นทุนที่แปรผันตามราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การขนส่งประเภทนี้ มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 2. มีโอกาสเสี่ยงต่อความเสียหาย ท้องถนนนั้นขึ้นชื่อว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย และเกิดขึ้นตลอดเวลา
 3. การรั่วไหลขอสินค้า การขนส่งผ่านถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หยิบจับสินค้าได้ง่าย เสี่ยงต่อการถูกขโมย สูญหาย ทั้งจากความไม่รอบคอบ และจากการขาดความรับผิดชอบของพนักงาน

การขนส่งผ่านรถไฟทางบก

การขนส่งผ่านรถไฟทางบก

จะเป็นการขนส่งโดยใช้รถไฟ ผ่านระบบราง ปัจจุบันในประเทศไทยใช้ระบบรถไฟรางคู่ การขนส่งประเภทนี้มีต้นทุนที่ถูกกว่าการขนส่งทางถนนประมาณ 50% [3] ถึงจะลดต้นทุนลงได้ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องแลกมาด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดมีดังนี้

จุดเด่นของการขนส่งผ่านรถไฟ

 1. มีต้นทุนที่ถูก ต้นทุนในการขนส่งผ่านระบบรางถือว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน เนื่องจากรถไฟที่ใช้น้ำมันเท่ากับรถบรรทุก สามารถขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากกว่า
 2. มีความปลอดภัยสูงกว่า การขนส่งผ่านทางราง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่น้อยกว่าทางถนนมาก
 3. ขนส่งในปริมาณต่อเที่ยวที่มาก ปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวค่อนข้างสูงกว่าการใช้รถ

จุดด้อยของการขนส่งผ่านรถไฟ

 1. เข้าถึงพื้นที่ได้น้อย รางรถไฟถูกวางเป็นแนวยาว ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ จึงทำให้จอดเพื่อขนถ่ายสินค้าได้เพียงจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่มีรางรถไฟได้
 2. ใช้เวลาขนส่งนาน รถไฟบางประเภท ไม่ได้ทำความเร็วได้สูง แถมยังต้องขนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟ ไปยังจุดหมายอีกทอด ทำให้ใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน

เปรียบเทียบการขนส่ง ระหว่าง ทางถนน กับ รถไฟ

เปรียบเทียบการขนส่ง กับวิธีการขนส่งทางบก ทั้ง 2 รูปแบบ ในหัวข้อนี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับเป็นแนวทาง ในการเลือกวิธีขนส่งที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการขนส่งได้

 1. ค่าขนส่งทางรถไฟ ถูกกว่าทางถนน
 2. ระยะเวลาขนส่งทางรถไฟ นานกว่าทางถนน
 3. รถไฟเข้าถึงพื้นที่ได้จำกัด ต่างจากทางถนนที่ส่งได้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
 4. รถไฟมีความปลอดภัย มากกว่าทางถนน
 5. สภาพฟ้าอากาศแทบไม่ส่งผลกับรถไฟ แต่อาจส่งผลกับการขนส่งทางถนน

การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้ำ จะมีเฉพาะ การขนส่งผ่านเรือเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือบรรทุกสินค้า ที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์

จุดเด่นของการขนส่งผ่านเรือ

 1. ยิ่งมีสินค้าในปริมาณที่มาก ต้นทุนการขนส่งยิ่งต่ำลง เนื่องจากราคาการขนส่งทางเรือจะคิดเป็นพื้นที่จากตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อซื้อพื้นที่ขนส่งที่มาก จะทำให้ประหยัดกว่าการขนส่งสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้น
 2. ไปได้หลายประเทศทั่วโลก การขนส่งทางเรือสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่การขนส่งทางบกไม่สามารถทำได้
 3. สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ การขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากๆ สามารถเดินทางไปกับเรือได้

จุดด้อยของการขนส่งผ่านเรือ

 1. ใช้เวลาขนส่งนาน และมีความคลาดเคลื่อนสูง ระยะเวลาสำหรับการขนส่งทางเรือถือว่านานที่สุด ในทุกรูปแบบการขนส่ง แถมยังไม่สามารถกำหนดเวลาขนส่งตายตัวได้
 2. มีการขนถ่ายสินค้าผ่านหลายขั้นตอน การขนส่งทางเรือ จะขึ้นเทียบที่ท่าเรือเท่านั้น จึงมีการขนส่งทางบกตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจมีหลายขั้นตอน ที่กินเวลา และมีความยุ่งยาก

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศจะผ่านเครื่องบิน จากสายการบินขนส่งผู้โดยสารที่เรารู้จักกัน และเครื่องบินสำหรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ

จุดเด่นของการขนส่งผ่านเครื่องบิน

 1. ใช้เวลารวดเร็วที่สุด ในการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล คงไม่มีพาหนะไหน ไวไปกว่าเครื่องบินในปัจจุบัน
 2. ขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง และในปริมาณที่มาก ถึงจะไม่เทียบเท่ากับทางรถไฟ หรือทางเรือ แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มากกว่าทางท้องถนน
 3. ควบคุมเวลาได้ สินค้าที่ต้องส่งตามวันเวลา ตามกำหนดการที่ระบุไว้แน่ชัด จะถูกส่งผ่านเครื่องบินได้อย่างแน่นอน และแทบไม่มีการดีเลย์

จุดด้อยของการขนส่งผ่านเครื่องบิน

 1. ค่าขนส่งแพงมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งชนิดอื่นทั้งหมด การขนส่งผ่านเครื่องบินมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องมาจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ในปริมาณมาก ในแต่ละเที่ยว รวมถึงค่าจ้างนักบินที่สูง
 2. จุดส่งสินค้ามีจำกัดเฉพาะบางสนามบิน ไม่สามารถส่งได้ทุกพื้นที่ในโลก

เปรียบเทียบการขนส่ง ระหว่าง ทางเรือ กับทางเครื่องบิน

เปรียบเทียบการขนส่ง ใน 2 ประเภทนี้ เป็นคู่ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันชัดเจน การใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก รวมถึงประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่ง

 1. ค่าขนส่งทางเครื่องบิน สูงกว่าทางเรือมาก
 2. ระยะเวลาขนส่งทางเครื่องบิน สั้นกว่าทางเรือมาก
 3. จุดปลายทางขนส่งทางเครื่องบิน มีน้อยกว่าทางเรือ
 4. การกำหนดวันเวลาส่งสินค้า ทางเครื่องบินมีความแน่นอนสูง ส่วนทางเรือมีความคลาดเคลื่อนสูง
 5. ทั้ง 2 รูปแบบมีความปลอดภัยสูงทั้งคู่

การลงทุนในหุ้นขนส่ง

การลงทุนในหุ้นขนส่ง

หุ้นขนส่ง ที่มีแยกย่อยออกมา ในการวิเคราะห์หุ้นนี้ ต้องมีการ เปรียบเทียบการขนส่ง กับหุ้นในกลุ่มขนส่งแต่ละตัว ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นรายละเอียดความน่าสนใจของ หุ้นการขนส่งเท่านั้น ส่วนการลงรายละเอียดในเชิงลึกแบบเนื้อหา ลงทุนหุ้นเกษตร ที่ผู้เขียนเคยทำ เราจะแยกย่อยออกไปเป็นอีกพาร์ทหนึ่ง

เปรียบเทียบการขนส่ง ในการลงทุน กับหุ้นชนิดอื่น

หากพูดถึงการ เปรียบเทียบการขนส่ง ในเชิงของหุ้น กับหุ้นประเภทอื่นๆแล้ว หุ้นประเภทขนส่งนี้ มีความแตกต่างจากหุ้นประเภทอื่นๆ ดังนี้

 1. หุ้นขนส่ง เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการบริการเป็นหลัก แต่หุ้นชนิดอื่น มีทั้งภาคการผลิตสินค้า การจำหน่าย และการบริการ
 2. หุ้นขนส่ง ผันตรงกับราคาเชื้อเพลิง และพลังงานโดยตรง เช่นน้ำมัน ถ่านหิน ไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติ เป็นต้น ต่างจากหุ้นชนิดอื่น ที่มีการกระจายตัวแปรมากกว่า
 3. หุ้นขนส่ง ผันตรงกับเทคโนโลยีด้านขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตยานพาหนะ นอกจากขึ้นอยู่กับพวกเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีเทคโนโลยีพาหนะที่ใช้ขนส่ง ที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาหุ้น ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกับหุ้นชนิดอื่นมากในระดับนี้
 4. หุ้นเกี่ยวกับขนส่ง ยังมีการผันผวนของราคา เฉกเช่นเดียวกับหุ้นชนิดอื่น ถึงสาเหตุอาจจะแตกต่างกันออกไป ในแต่ละชนิดหุ้น แต่ความไม่แน่นอน รวมถึงความเสี่ยงก็ยังคงเกิดได้เสมอ

ทิศทางของการขนส่งในอนาคต

ในอนาคตนั้น ยิ่งจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ มีการผลิต และบริการที่สูงขึ้น ดียิ่งขึ้น การขนส่งจะกลายมาเป็นช่องทางโอนถ่ายสินค้า การคมนาคม ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อ เปรียบเทียบการขนส่ง กับการลงทุนแล้ว ถือว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต

สรุป เปรียบเทียบการขนส่ง

เปรียบเทียบการขนส่ง จากรูปแบบต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องราคา ระยะเวลา รวมถึงความสะดวก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขนส่งเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งประเภทหุ้น ที่น่าจับตามองต่อไปในอนาคต กับยุคสมัยที่เทคโนโลยีการขนส่งได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

อ้างอิง

[1] Wikipedia. (March 29, 2024). Logistics. Retrieved from wikipedia

[2] Page365. (2023-2024). บริษัทขนส่งสินค้า สะดวก ส่งพัสดุเร็ว. Retrieved from page365

[3] Parliament. (2021-2024). ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ. Retrieved from parliament

การไม่หยุดอยู่กับที่คือคติประจำใจ ผมชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงมีความสนใจในเกมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้มีความวิเศษที่ทำให้ผมประทับใจ และอยากจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
Pgslot-homeหน้าหลักPgslot-promotionโปรโมชั่นPgslot-LoginPgslot-registerสมัครสมาชิกPgslot-กิจกรรมกิจกรรม