เหรียญสิบบาท ที่ราคามากกว่าหลัก 10

มีนาคม 24, 2024
เหรียญสิบบาท

เหรียญสิบบาท ผลิตขึ้นมาในปี พ.ศ. 2531 หลังจากนั้นได้มีการผลิต เหรียญ 10 บาท แต่ละรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรุ่นจะผลิตในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ปัจจุบันเหรียญ 10 บาท กลายเป็นของสะสมที่มีราคามากกว่า 10 บาท บางรุ่นที่ผลิตออกมาน้อยจะมีราคาสูงถึงหลักหมื่น

เหรียญสิบบาท ในประเทศไทย

ในสมัยก่อนที่ยังไม่มี เหรียญสิบบาท เราคงจะคุ้นเคยกันดีสำหรับธนบัตร 10 บาท ซึ่งการแปลงธนบัตรให้เป็นเหรียญ 10 บาทเป็นผลดีต่อการจับจ่าย ทำให้ยังคงได้รับการผลิตออกมาใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนที่จะไปสะสมเหรียญชนิดนี้ แนะนำให้ศึกษาเหรียญแต่ละปีให้ดีก่อน

จุดเริ่มต้นของ เหรียญสิบบาท

เหรียญสิบบาท ในรุ่นแรกจะเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะ 2 สี รูปด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านหลังเป็นพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เริ่มมีการนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2531 - 2551 และมีการปรับเปลี่ยนรูปบนเหรียญให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นระหว่างปี 2551 - 2560 ต่อมามีการผลิตเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆ ดังนี้

1. เหรียญเงิน

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เริ่มใช้ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เหรียญรุ่นนี้จะมีส่วนผสมของทองแดง 20% และส่วนผสมของเงิน 80% น้ำหนัก 5 กรัม ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาด 20.5 มิลลิเมตร

2. เหรียญนิกเกิล

เหรียญนิกเกิลใช้งานในปี พ.ศ. 2520 มีส่วนผสมเป็นของนิกเกิล 100% น้ำหนัก 15 กรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาด 32 มิลลิเมตร เหรียญสิบบาท ชนิดนี้ใช้ในการผลิตเหรียญที่ระลึกทั้งหมด 24 วาระ ยกตัวอย่าง ดังนี้

 • เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 100 ปี
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในการลูกเสือโลก ครบรอบ 75 ปี 

3. เหรียญทองแดงผสมนิกเกิล (คิวโปรนิกเกิล)

เหรียญทองแดงผสมนิกเกิล เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2533 น้ำหนัก 15 กรัม มีเนื้อคิวโปรนิกเกิล โดยมีส่วนผสมเป็นของนิกเกิล 25% ทองแดง 75% มีเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาด 32 มิลลิเมตร เหรียญสิบบาท ชนิดนี้นำไปผลิตเหรียญทั้งหมด 23 วาระ ยกตัวอย่าง ดังนี้

 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ครบรอบ 120 ปี
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 100 ปี

4. เหรียญโลหะสองสี

เหรียญโลหะสองสี เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2539 น้ำหนัก 8.5 กรัม มีเนื้อคิวโปรนิกเกิล มีส่วนผสมของทองแดง 75% และส่วนผสมของนิกเกิล 25% มีเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาด 26 มิลลิเมตร มีการผลิตเหรียญที่ระลึกออกมา 62 วาระ ในช่วง พ.ศ. 2539 - 2555 ยกตัวอย่างดังนี้

 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในกรมที่ดินครบรอบ 100 ปีในวันที่ 17 ก.พ. 2544
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในวชิรพยาบาล ครบรอบ 90 ปีในวันที่ 2 ม.ค. 2545
 • เหรียญที่ระลึกเนื่องในกรมชลประทาน ครบรอบ 100 ปีในวันที่ 13 มิ.ย. 2545

ที่มา : เหรียญ 10 บาท [1]

ยกตัวอย่างเหรียญที่ระลึกที่พบได้ทั่วไป

เหรียญสิบบาท

เหรียญที่ระลึกที่พบได้ง่ายมีหลายแบบ ซึ่งมีจำนวนในการผลิตที่เยอะ และในสมัยก่อนการเก็บสะสม เหรียญสิบบาท ยังน้อย จึงพบได้บ่อยในการซื้อหรือขายของตามตลาดทั่วไป ปัจจุบันมีการสะสมเหรียญมากขึ้น แต่ก็ยังคงหาซื้อได้ในราคาหลักร้อย สำหรับผู้ที่เริ่มอยากสะสมเหรียญที่ระลึก ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. เหรียญ 10 บาทรุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

เหรียญรุ่นนี้เริ่มนำไปใช้ในปี พ.ศ. 2539 ด้านหน้าจะเป็นรูปหน้าตรงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีตัวหนังสือที่กำกับชื่อเต็มของพระองค์ ด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี โดยมีวันที่เริ่มใช้ เหรียญสิบบาท กำกับไว้ด้านข้างคือวันที่ 9 มิถุนายน 2539

ข้อมูลทั่วไป

 • น้ำหนัก: 8.5 กรัม
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง:  26 มิลลิเมตร
 • ชนิดเหรียญ: โลหะสองสี ราคาสิบบาท
 • จำนวนที่ผลิต:  2,800,000 เหรียญ
 • ราคาจำหน่าย: 150 บาท
 • แหล่งซื้อ-ขาย: สามารถเข้าไปซื้อผ่านเว็บไซต์ Thaibeautycoins [2] ได้ทุกวัน

2. เหรียญ 10 บาทรุ่นเฉลิมพระเกียรติในงานอันยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง

เหรียญรุ่นนี้จะเริ่มนำไปใช้ในปี พ.ศ. 2538 ด้านหน้าจะเป็นภาพการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงใช้มือข้างขวาจับกล้องถ่ายรูปที่ห้อยคอไว้ ส่วนด้านหลังจะเป็นภาพที่ประชาชนมาคอยต้อนรับพระองค์ ซึ่งพระองค์กำลังพูดคุยกับชาวบ้านที่มารอเข้าเฝ้า

ข้อมูลทั่วไป

 • น้ำหนัก: 8.5 กรัม
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง:  26 มิลลิเมตร
 • ชนิดเหรียญ: โลหะสองสี ราคาสิบบาท
 • จำนวนที่ผลิต:  5,006,001 เหรียญ
 • ราคาจำหน่าย: 70 บาท
 • แหล่งซื้อ-ขาย: สามารถเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ Monkey Coin [3] ได้ทุกวัน

สรุป เหรียญสิบบาท

เหรียญสิบบาท เป็นเหรียญที่นักสะสมของเก่าหลายคนมักจะสะสมไว้ เพื่อนำมาจำหน่าย เมื่อเหรียญมีราคาที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีความรู้ และศึกษาราคาเหรียญให้ดี เพราะมีการผลิตออกมาใหม่เรื่อยๆ ซึ่งเหรียญที่ระลึกบางรุ่นก็ไม่ได้มีราคาที่สูงมากนัก แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน

อ้างอิง

[1] วิกีพีเดีย. (February 16, 2024). เหรียญ 10 บาท. Retrieved from th.wikipedia

[2] เหรียญสวย. (August 28, 2023). เหรียญ 10 บาท ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี. Retrieved from thaibeautycoins

[3] Monkey Coin. (November 18, 2016). เหรียญ 10 บาท เฉลิมพระเกียรติ. Retrieved from monkeycoin99

อย่าเดินไปเรื่อยๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย จนลืมเชยชมความสวยงามของดอกไม้ระหว่างทาง
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
Pgslot-homeหน้าหลักPgslot-promotionโปรโมชั่นPgslot-LoginPgslot-registerสมัครสมาชิกPgslot-กิจกรรมกิจกรรม