หุ้นน้ำมัน คืออะไร กับรายละเอียดทั้งหมดที่นักลงทุนควรทราบ

เมษายน 8, 2024
หุ้นน้ำมัน

หุ้นน้ำมัน อีกหนึ่งหน่วยแยกย่อยมาจาก ลงทุนหุ้นพลังงาน เพราะว่า น้ำมัน จัดอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่ให้พลังงาน การลงทุนหุ้นน้ำมัน ค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะ มีความซับซ้อน เราจึงแยกย่อยรายละเอียดทั้งหมดออกมา เพื่อเจาะลึกใน ลงทุนหุ้นน้ำมัน ผ่านบทความนี้

น้ำมัน คืออะไร ?

น้ำมัน จัดเป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ที่ไม่สามารถผสมเข้ากันได้กับน้ำ [1] โดยตัวน้ำมันที่เราจะพูดในบทความนี้ คือน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง มิใช่น้ำมันจากพืช หรือสัตว์ ที่ไว้สำหรับประกอบอาหาร น้ำมันทั้ง 2 ประเภทนี้จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นสินค้าสุดท้ายที่เกิดมาจาก ปิโตรเลียม (Petroleum) สิ่งนี้จะถูกพบจากใต้ดิน หรือใต้มหาสมุทร เกิดมาจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิต หลายล้านปี จนเกิดการเป็นตะกอน พร้อมกับแก๊สธรรมชาติ [2]

เชื้อเพลิงจากใต้พิภพเหล่านี้ ถูกเรียกว่าเชื้อเพลิงดิบ หรือน้ำมันดิบ ที่ต้องถูกนำมาผ่านกระบวนการแปรรูป ให้กลายเป็นน้ำมันสำหรับใช้งาน ซึ่งการแปรรูปน้ำมันเหล่านี้ ก็มีหลากหลายวิธีการ เพื่อให้กลายเป็นน้ำมันหลากประเภท ดังหัวข้อที่เราจะกล่าวถัดไป

ทำความรู้จักกับประเภทของน้ำมัน

ประเภทของน้ำมัน

ประเภทของน้ำมัน ถูกแบ่งออกเป็นประเภทหลักใหญ่ๆคือ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ซึ่งมีกระบวนการผลิต รวมถึงส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยน้ำมันที่ถูกใช้กันทั่วไป ในชีวิตประจำวันของเรา มีแยกย่อยไปหลายประเภทอีกด้วยกัน โดยน้ำมันหลักๆที่มีในท้องตลาดคือ

 • น้ำมันดีเซล ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • น้ำมันเบนซิน ราคา 47.84 บาท/ลิตร

ที่มา: PTT ข้อมูลราคาจากการค้นหา ณ วันที่ 8 เมษายน 2567 [3]

ประเภทของน้ำมันเหล่านี้ ใช้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับประเภทของน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่ง การเติมน้ำมันที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายตามมาได้

ความสำคัญของน้ำมัน

หุ้นน้ำมัน ส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ เพราะน้ำมัน มีความต้องการใช้งานที่สูง แทบจะตลอดเวลา เครื่องยนต์จากพาหนะขนส่ง เครื่องจักรกลในโรงงาน ล้วนแล้วต้องใช้น้ำมันเพื่อขับเคลื่อนทั้งสิ้น

การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน หลีกเลี่ยงจากน้ำมันไปไม่ได้เลย ผู้ที่ใช้รถ ก็ต้องเติมน้ำมัน หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้รถสำหรับเดินทางโดยตรง เมื่อขึ้นรถโดยสาร รถขนส่งเหล่านั้นก็ต้องเติมน้ำมัน เพื่อบริการผู้โดยสารอยู่ดี

ผู้ที่อยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน หากสั่งอาหารเดลิเวอรี่ คนส่งอาหารก็ต้องใช้รถ ที่เกี่ยวข้องกับการเติมน้ำมัน ดังนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของรูปแบบกิจกรรมการใช้ชีวิต เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับน้ำมัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ปัจจัยที่เข้ามามีส่วนต่อราคาของ หุ้นน้ำมัน

ปัจจัยต่อราคาน้ำมัน

ราคาของ หุ้นน้ำมัน มีปัจจัยหลายประการ ที่เข้ามามีส่วนทำให้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ติดตามราคา หรือนักลงทุนหุ้นน้ำมัน จะทราบกันดีว่าปัจจัยเหล่านี้เพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลต่อ ราคาหุ้นน้ำมันที่ค่อนข้างมาก โดยปัจจัยทั้งหมดมีดังนี้

 1. ความต้องการซื้อขายในน้ำมัน

ความต้องการซื้อขายน้ำมัน หรือที่เรียกกันว่า อุปสงค์ และอุปทานของน้ำมัน สิ่งนี้ถือเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์ ที่เข้ามาส่งผลต่อราคาน้ำมัน ในระดับที่ค่อนข้างสูง

ความต้องการน้ำมันที่มาก เมื่อเกิดความต้องการในน้ำมัน ที่สูงขึ้น ย่อมเกิดการแย่งกันซื้อน้ำมัน หากน้ำมันในตลาด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการเหล่านี้แล้ว จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หากว่าความต้องการซื้อน้อยลง แต่ความต้องการขายมาก น้ำมันก็จะล้นตลาด ไม่มีคนที่ต้องการซื้อ ผู้ขายต้องแข่งกันเพื่อขาย จึงเกิดการลดราคาตามมา

 1. มูลค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐ

ทำไมเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง นั่นก็เพราะว่า การซื้อขายน้ำมัน ถูกกำหนดให้ซื้อขายผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินเดียวเท่านั้น หากต้องการใช้สกุลเงินอื่นมาซื้อขายน้ำมัน ต้องน้ำสกุลเงินนั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐเสียก่อน

การใช้ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนน้ำมัน ส่งผลต่อราคาของน้ำมันโดยตรงดังนี้

 • เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง หรือมีมูลค่าน้อยลง ทางผู้ขายน้ำมันจะขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อให้ได้รับมูลเท่ากับความเป็นจริง เพราะหากไม่ขึ้นราคาน้ำมันตามเงินที่อ่อนค่า ผู้ขายน้ำมันจะได้รับมูลค่าของเงินที่ลดน้อยลงไปตาม
 • เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น หรือมีมูลค่าสูงขึ้น จะเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามแทน ราคาน้ำมันจะลดต่ำลงตามอัตราความแข็งค่า ของมูลค่าดอลลาร์สหรัฐ
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อแปลงไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ หากสกุลเงินของเราอ่อนค่า จะเกิดความเสียเปรียบ สมมุติว่าเงินบาทอ่อนค่า แลกดอลลาร์สหรัฐได้น้อยลง การซื้อน้ำมัน ก็จะใช้เงินเพิ่มสูงขึ้นตามเป็นเงา ส่งผลให้ราคาน้ำมันในไทยแพงขึ้น
 • ตรงกันข้ามกับเหตุผลที่กล่าวมา หากเงินบาทแข็งค่า แลกเงินดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้น เราจะซื้อน้ำมันได้ถูกลง ส่งผลให้แนวโน้มราคาน้ำมันในไทย ลดต่ำลง

มูลค่าของเงินตรา เข้ามาเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมัน อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้ ย่อมทำให้ราคาของน้ำมัน ผันผวนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 1. สภาวะวิกฤตต่างๆ

เจ้าสิ่งที่เรียกว่า วิกฤต ต่างเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ที่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นแทบทุกประเภท เหมือนดั่งรายละเอียดของหุ้นแต่ละชนิด ที่ผู้เขียนได้แยกหัวข้อเอาไว้ สิ่งที่เป็นวิกฤตนี้ มักจะไปโผล่แทบทุกรายละเอียดในบทความเหล่านั้น

ไม่ว่าจะเกิดจากโรคระบาด สงคราม ภัยพิบัติ ล้วนเข้าไปกระทบต่อราคาน้ำมันทั้งสิ้น ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ผู้คนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ทำให้ไม่เกิดการเดินทาง หรือการใช้น้ำมันเกิดขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ และอุปทาน

หรือหากมีความกังวลเกี่ยวกับสงคราม กลัวว่าสงครามจะบานปลายไปกระทบผู้ผลิตน้ำมัน เช่นในรัสเซีย หรือตะวันออกกลาง ผู้คนจึงซื้อน้ำมันตุนไว้ เพราะกลัวราคาน้ำมันขึ้นในอนาคต เป็นต้น 

ประเภทของ หุ้นน้ำมัน

หุ้นน้ำมัน

ในการลงทุน หุ้นน้ำมัน สามารถแบ่งย่อยไปอีกเป็น 3 ประเภท ซึ่งทั้ง 3 ประเภทการลงทุนนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เพราะถือว่าเป็นคนละประเภทของหุ้นกัน แต่ถึงอย่างไรหุ้นเหล่านี้ ก็ยังจัดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรง โดยประเภทของหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. กองทุนรวมในน้ำมัน

เป็นการระดมทุน สำหรับการลงทุนในน้ำมัน ในแต่ละกองทุนจะมีผู้ดูแล ที่เชี่ยวชาญในการลงทุน เพื่อบริหารเงินทุนเหล่านี้ ให้เกิดผลกำไร โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องลงทุน หรือบริหารจัดการเงินทุนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา หรือผู้ที่ยังไม่เชี่ยวชาญการลงทุนใน หุ้นน้ำมัน

2. หุ้นน้ำมัน

เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตน้ำมัน จัดหาน้ำมัน นำเข้า หรือขายน้ำมัน การประเมินทิศทางการเติบโต หรือผลกำไรขาดทุน ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ลงทุนหุ้นโดยตรง หุ้นน้ำมัน จึงค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นประเภทอื่น เพราะเราต้องประเมิน พร้อมบริหารความเสี่ยงเองทั้งหมด

3. Exchange Traded Fund

หรือที่เรียกย่อกันว่า ETF เป็นกองทุนประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นได้ [4] เป็นอีกประเภทการลงทุน ที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่าง กองทุน และหุ้น มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน แต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่ากองทุนเช่นเดียวกัน

แนวทางสำหรับพิจารณาการลงทุนใน หุ้นน้ำมัน

จากหุ้นน้ำมันทั้ง 3 ประเภทตามที่เราได้กล่าวมา มีหลักการในการพิจารณาลงทุนดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่ยังไม่ชำนาญการลงทุน ควรเลือกประเภทกองทุน เนื่องจากกองทุนทั้งหลายนั้น มีผู้ดูแลที่มีความชำนาญ คอยบริหารกองทุนให้เติบโต และมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าหุ้นประเภทอื่น
 2. ผู้ที่ไม่มีเวลา ควรเลือกกองทุน หุ้นนั้นต้องมีการติดตามข่าวสาร ราคาขึ้นลง สภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางการซื้อขาย การลงทุนในอนาคต ซึ่งหากว่าไม่สามารถใช้เวลาไปกับส่วนนี้ได้ ควรเลือกกองทุนที่มีผู้ชำนาญดูแลให้
 3. ผู้ที่รับความเสี่ยงสูงไม่ได้ ควรเลือกกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าหุ้นชนิดอื่น ทำให้มีโอกาสที่ขาดทุนน้อยกว่า แต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรที่น้อยลงเช่นเดียวกัน
 4. ผู้ที่ชำนาญในหุ้น สามารถเลือกลงทุนใน หุ้น หรือ ETF หากท่านเป็นนักลงทุนที่ชำนาญแล้ว การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อาจเป็นแนวทางสู่การเติบโตที่ดีกว่า
 5. ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน สามารถเลือกลงทุนในหลายๆแบบ การกระจายความเสี่ยง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ความเสี่ยงน้อยลง การเลือกลงทุนในหุ้น หลายประเภท จะช่วยถัวเฉลี่ยความเสี่ยงให้มั่นคงยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การฝากเงิน กองทุน ตราสารหนี้ หรือหุ้น ผู้ลงทุนจึงต้องมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในการลงทุนสินทรัพย์ ไม่ว่าจะประเภทใดๆก็ตาม

ตัวอย่าง หุ้นน้ำมัน

หุ้นน้ำมัน

ในหัวข้อนี้เราจะหยิบยก ตัวอย่างของ หุ้นน้ำมัน มาเพียงบางส่วน เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับพิจารณาของนักลงทุน โดยหุ้นน้ำมันที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้

1. PTT

หรือหุ้น ปตท. ที่เรารู้จักกันนั้นเอง บริษัทนี้ดำเนินกิจกรรมทั้ง การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ การนำเข้า การส่งออก และการจัดจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมัน ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น PTT

2. Royal Dutch Shell

หรือเชลล์ ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทย เป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศอังกฤษ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ อย่างครบวงจร มีสาขาทั้งการผลิต และการจัดจำหน่ายอยู่ทั่วโลก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Royal Dutch Shell

3. Saudi Aramco

เป็นบริษัทที่ผลิต และส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ถือเป็นบริษัทที่มีจำนวนหุ้น ในปริมาณสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก รวมถึงมีการเติบโตที่ดีในช่วงที่ผ่านมา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Saudi Aramco

4. Exxon Mobil Corporation

บริษัทสัญชาติอเมริกัน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต ไปจนถึงการจำหน่าย อย่างครบวงจร มีสำนักงานใหญ่ที่รัฐเท็กซัส และสำนักงานย่อยในอเมริกา และยุโรป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Exxon Mobil Corporation

5. Chevron Corp

อีกหนึ่งบริษัทสัญชาติอเมริกัน ที่มีบทบาทในด้าน เคมีภัณฑ์ แก๊สธรรมชาติ และน้ำมัน โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างครบวงจร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Chevron Corp

ทั้งหมดคือ ตัวอย่างของหุ้นน้ำมัน ที่ผู้เขียนได้หยิบเลือกมาให้ผู้อ่านพิจารณาเป็นแนวทาง เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีการเติบโตค่อนข้างดี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างไรหุ้นทุกตัว ก็ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น การลงทุนใน หุ้นน้ำมัน ควรศึกษา และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

สรุป หุ้นน้ำมัน สินทรัพย์น่าลงทุนที่เป็นที่จับตามอง

หุ้นน้ำมัน เป็นหุ้นที่มีการขยับของราคา อยู่แทบจะตลอดเวลา มีความผันผวนในระดับสูง ที่เป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติทางเศรษฐศาสตร์ เป็นหุ้นที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจให้มาก เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหุ้นชนิดอื่นๆ

อ้างอิง

[1] Wikipedia. (April 3, 2024). น้ำมัน. Retrieved from wikipedia

[2] NGThai. (July 24, 2020). ปิโตรเลียม ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ. Retrieved from ngthai

[3] PTT. (April 8, 2024). ราคาน้ำมัน ปตท. Retrieved from pttor

[4] Finnomena. ((April 16, 2021). ทำความรู้จักกับ ETF ในภาษาง่ายๆ. Retrieved from finnomena

การไม่หยุดอยู่กับที่คือคติประจำใจ ผมชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงมีความสนใจในเกมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้มีความวิเศษที่ทำให้ผมประทับใจ และอยากจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
Pgslot-homeหน้าหลักPgslot-promotionโปรโมชั่นPgslot-LoginPgslot-registerสมัครสมาชิกPgslot-กิจกรรมกิจกรรม
line-Pgslot